Implantaten

Je bent hier:
null

Implantaten van Tandheelkunde Nunspeet

null

Implantaten van Tandheelkunde Nunspeet

Ontbreekt in uw gebit een tand of een kies? Dan kunt u kiezen voor een implantaat. Een implantaat is een kunstwortel die geplaatst wordt in de kaak op de plek waar eerst een tand of kies zat. Een implantaat is vervolgens de basis voor een kroon, brug of kunstgebit en maakt een gebit zodoende weer compleet. Tandheelkundige implantologie maakt het mogelijk om verloren tandfuncties door middel van implantaten en de daarop vervaardigde constructies weer terug te vinden. Implantaten zijn zowel esthetisch als functioneel verantwoordelijk en worden door Tandheelkunde Nunspeet met de grootst mogelijke zorg aangebracht.

Grondig onderzoek voorafgaand aan implantaten

Tandheelkunde Nunspeet gaat bij de keuze voor implantaten grondig te werk. Voorafgaand aan het plaatsen van implantaten bekijkt een tandarts, implantoloog of een kaakchirurg door middel van röntgenfoto’s of er voldoende bot aanwezig is. Als dit onvoldoende is, kan er door middel van een bottransplantatie bot gewonnen worden uit de kaak zelf of uit de bekken. Die laatste ingreep gebeurt onder algehele narcose.

De ingreep gaat secuur bij Tandheelkunde Nunspeet

Een tandheelkundig implantaat is zoals gemeld een soort kunstwortel. Deze wordt door een van onze tandartsen in het kaakbot geplaatst. Met diverse boortjes wordt er ruimte in het bot gemaakt. Hierna kan het implantaat worden geplaatst, waarna de wond gehecht wordt. Daarna groeit er bot tegen het implantaat aan. Dit zorgt ervoor dat het implantaat goed vastzit in het bot. De kaakchirurg bepaalt hoelang de periode van vastgroeien dient te zijn. Dit varieert van zes weken tot vier maanden. Op de implantaten kunnen kronen worden gezet of er kan een kunstgebit worden geplaatst. Meestal wordt de behandeling onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.

Na de ingreep kunt u rekenen op de goede zorg van Tandheelkunde Nunspeet

De eerste dagen na de ingreep treedt er napijn en zwelling op. Hiervoor kunt u de voorgeschreven pijnstilling gebruiken. Het is belangrijk dat u de mond en het wondgebied goed reinigt en dat u het spoelmiddel gebruikt. Een eventuele prothese mag enige tijd niet gedragen worden, dit bespreekt de behandelend arts van Tandheelkunde Nunspeet ook met u. Ook wordt er een controleafspraak gepland.

Vergoeding en kosten implantaten

  • Implantaten voor houvast van een kunstgebit
    Deze implantaten worden vanuit de basisverzekering vergoed als de kaak geheel tandeloos is en er sprake is van een extreem geslonken kaak.
  • Implantaten voor houvast van kroon- en brugwerk
    Deze implantaten zitten niet in de basisverzekering, maar zijn soms wel opgenomen in het aanvullende pakket van uw polis. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van uw verzekeraar.

Wilt u meer weten over implantaten? Bekijk onze tarieven of maak een afspraak. Eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op!

U kunt hier direct inschrijven als patiënt